Två mycket lika arter. Varierar från ljust gul till gulbrun. Långsmala triangulära framvingar med tydligt markerade bruna ribbor. Två stjärtspröt som är ljusa med mörka ringar. Lår ljusa utan mörka band. Arterna skiljs säkert åt på relationen mellan första och andra segmentet på tarsen. Dalecarlica begränsad till norra Sverige.

Heptagenia

2 Arter
Detaljer

Framvingelängd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: