Hepialoidea Rotfjärilar

1 Familjer, totalt 7 arter Fotoöversikt Detaljer
Sju arter som är närmast släkt med familjer som räknas till småfjärilarna, men tack vare sin storlek brukar de räknade till storfjärilarna. Vilar med vingarna taklikt över kroppen. Framvingarna hos de flesta arterna är brunaktiga med ljusa oregelbundna tvärband. Antennerna är mycket korta vilket är ett bra kännetecken. Alla svenska arter saknar sugsnabel. De flesta arterna flyger under skymningen och dvärgrotfjäril och humlerotfjäril har spektakulär svärmning av grupper av hanar. Larverna lever i eller på rötter. Kännetecknas av att honan har två könsöppningar, en för parning och en för äggläggning.
Hepialidae
Rotfjärilar
Vingbredd: 22-65 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Erica, Fragaria, Humulus, Humulus lupulus, Luzula, Malva, Plantago, Primula, Pteridium aquilinum, Rumex, Rumex acetosa, Rumex acetosella, Salvia, Scirpus, Solidago, Syringa vulgaris, Urtica, Vaccinium, Verbascum