Heliozelidae Hålmalar

2 Genus, totalt 5 arter Fotoöversikt Detaljer
Fem mycket små arter där arterna i de två släktena har mycket lik teckning. Karakteristiskt för familjen jämfört med närstående familjer är att huvudet har nedliggande glänsande fjäll. Dagaktiva och sällan observerade. Larverna lever som minerare, men minan är svår att observera då den har i princip samma färg som bladet. Karakteristiskt är att larven inför förpuppningen skär ut en oval bladbit som den skapar en hylsa av som den förpuppar sig i. Dessa ovala hål i bladen är ett säkert tecken på att en bladhålsmal varit framme.
Antispila
Hålmalar
Heliozela
Hålmalar
Vingbredd: 5-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula, Cornus sanguinea, Quercus