Heliozela Hålmalar

3 Arter Detaljer
Tre små och mycket lika arter med framvingarna grå och glänsande. Vit fläck vid bakhörnet och ibland ytterligare vit fläck vid bakkanten nära basen, speciellt hos honorna. Huvudet har nedliggande glänsande grå fjäll. Dagaktiva och sällan observerade.
Heliozela sericiella
Ekbladshålmal
Heliozela resplendella
Albladshålmal
Heliozela hammoniella
Björkbladshålmal
Vingbredd: 5-8 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula, Quercus