Helicoconis

2 Arter Detaljer
En art där framvingarna har 2 tvärribbor mellan radius och media vilket den delar med bara en annan svensk art. Brun mellankropp med mörkbruna skulderfläckar. Ljus bakkropp. Antenner ljusbruna med 22–27 segment.
Framvingelängd: 2,0-4,4 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: