Tre arter med bruna framvingar där två av arterna har markerat ljusa ribbor. De svarta prickarna varierar i tydlighet och saknas oftast hos rufescens så inte helt säkra karaktärer. Karakteristiska långa palper där andra segmentet är förtjockat och det tredje smalt och bakåtriktat. Distinkt tecknade larver som är rörliga och observeras relativt ofta.

Helcystogramma
Bågpalpmalar

3 Arter
Detaljer

Vingbredd: 13-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Brachypodium sylvaticum, Calamagrostis, Calamagrostis arundinacea, Calamagrostis epigejos, Dactylis glomerata, Elymus repens, Phalaris arundinacea