Hecatera Lundflyn

2 Arter Detaljer
Två arter som karakteriseras av ljusgrå eller vita framvingar med rak framkant och mörkgrått mellanfält
Hecatera bicolorata
Mindre lundfly
Hecatera dysodea
Taggsallatsfly
Vingbredd: 27-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia, Crepis, Hieracium, Lactuca, Sonchus