Harpella Praktmalar

1 Arter Detaljer
En omisskännelig art. Mörkbruna framvingar med gult längsgående stråk ända från basen till bakhörnet. Det gula fortsätter över mellankroppen och även huvudet är gult. Gul framkantsfläck långt ut. Långa gula och bruna palper. Larven lever i murken ved.
Harpella forficella
Jättepraktmal
Vingbredd: 20-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: