Gracillarioidea Styltmalar

4 Familjer, totalt 118 arter Fotoöversikt Detaljer
Hundraarton arter med ganska stor variation i utseende mellan de olika familjerna. Alla utom bronsmalarna har smala framvingar med långa fransar. Håren i pannan och ansiktet ligger slätt, men många av grupperna har utspärrade hårlika fjäll på hjässan. Larverna av samtliga arter lever åtminstone i de första stadierna som minerare.
Roeslerstammiidae
Bronsmalar
Douglasiidae
Skäckmalar
Bucculatricidae
Kronmalar
Gracillariidae
Styltmalar
Vingbredd: 4-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Achillea millefolium, Aesculus hippocastanum, Alnus glutinosa, Alnus incana, Amelanchier, Anchusa officinalis, Anthemis tinctoria, Artemisia absinthium, Artemisia campestris, Artemisia oelandica, Artemisia vulgaris, Betula, Betula nana, Betula pendula, Betula pubescens, Carpinus betulus, Chrysanthemum, Corylus avellana, Cotoneaster, Crataegus, Crataegus laevigata, Crataegus monogyna, Dryas octopetala, Echium vulgare, Fagus sylvatica, Fallopia convolvulus, Fragaria, Fraxinus excelsior, Genista, Helichrysum arenarium, Hypericum hirsutum, Hypericum perforatum, Lathyrus, Leucanthemum vulgare, Ligustrum vulgare, Lonicera periclymenum, Lysimachia, Malus, Malus sylvestris, Medicago, Medicago lupulina, Myrica gale, Ononis, Plantago lanceolata, Platanus x hispanica, Populus, Populus alba, Populus balsamifera, Populus nigra, Populus tremula, Potentilla, Prunus, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus mahaleb, Prunus padus, Prunus spinosa, Pyrus, Pyrus communis, Quercus, Quercus petraea, Quercus robur, Rhamnus, Rubus, Rumex acetosa, Rumex acetosella, Rumex obtusifolius, Salix, Salix alba, Salix aurita, Salix caprea, Salix cinerea, Salix fragilis, Salix lapponum, Salix pentandra, Salix purpurea, Salix repens, Salix viminalis, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Spiraea, Syringa vulgaris, Thymus serpyllum, Tilia, Tilia cordata, Trifolium, Trifolium pratense, Trifolium repens, Ulmus, Ulmus minor, Vaccinium vitis, Vicia