Gracillariidae Styltmalar

3 Underfamiljer, totalt 95 arter Fotoöversikt Detaljer
Nittiofem arter i tre distinkta underfamiljer. De varierar i storlek från mycket små till (bland styltmalarna) medelstora småfjärilar. Framvingarna är smala och gemensamt hos alla är att larverna åtminstone i början lever som minerare. Styltmalarna karakteriseras av den högresta sittställningen stödd på långa fram- och mellanben. Guldmalarna är små arter med i de flesta fall brunorange framvingar med tydlig glans. Här finns flera artgrupper som inte säkert kan skiljas åt på yttre utseendet. Saftmalarna är små med smala vita vingar och påminner en del om rullvingemalarna (Lyonetiidae). De har unika larver utan fötter som gör karakteristiska minor som ser ut som snigelspår.
Gracillariinae
Styltmalar
Lithocolletinae
Guldmalar
Phyllocnistinae
Saftmalar