En stor art med nordlig utbredning. Grå- och brundassig med tydligt vitt tvärband med halvcirkelformad sväng.

Gesneria
Ugglemott

1 Arter
Detaljer

Gesneria centuriella
Större ugglemott
Vingbredd: 23-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: