Gelechia Stävmalar

11 Arter Detaljer
Elva arter med grå eller bruna framvingar med vit och svart teckning. Många av arterna har andra segmentet på palperna yvigt på ett eller annat sätt och i flera fall är palperna god hjälp till helt säker bestämning. Alla arterna kan normalt bestämmas med säkerhet från foto.
Gelechia rhombella
Apelstävmal
Gelechia scotinella
Slånstävmal
Gelechia senticetella
Sydlig enstäppmal
Gelechia sabinellus
Längsstreckad enbuskstävmal
Gelechia sororculella
Ringfläckad videstävmal
Gelechia muscosella
Snedstreckad videstävmal
Gelechia cuneatella
Kilfläckstecknad videstävmal
Gelechia nigra
Svart aspstävmal
Gelechia turpella
Poppelstävmal
Gelechia sestertiella
Lönnstävmal
Vingbredd: 11-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer platanoides, Juniperus communis, Malus, Populus balsamifera, Populus nigra, Populus tremula, Prunus spinosa, Salix, Salix caprea