Euliini Bredvecklare

2 Genus, totalt 2 arter Fotoöversikt Detaljer
Två mycket karakteristiska och tämligen olika arter som normalt inte förväxlas med några andra arter. Båda varierar dock en del och möjligen kan mörka svagt tecknade och lite slitna exemplar vålla lite bekymmer.
Eulia
Bredvecklare
Pseudargyrotoza
Bredvecklare
Vingbredd: 11-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Alnus, Berberis, Betula, Fagus, Fraxinus, Ligustrum, Malus, Prunus, Quercus, Salix caprea, Syringa, Tilia