Eudonia Ugglemott

9 Arter Detaljer
Nio arter i ren gråskala med enbart lite bruna toner ibland. Flera kräver stor noggrannhet och fräscha exemplar för säker bestämning. En annan liknande art är den variabla och mycket allmänna Scoparia ambigualis och även övriga arter i Scoparia kan påminna om arterna i släktet, men dessa har normalt tydligt bruna inslag i diskfläcken och fläckarna innanför denna.
Eudonia lacustrata
Hagtornsugglemott
Eudonia murana
Murugglemott
Eudonia alpina
Nordugglemott
Eudonia laetella
Vitt ugglemott
Eudonia aequalis
Tajgaugglemott
Eudonia truncicolella
Stamugglemott
Eudonia mercurella
Molnugglemott
Eudonia sudetica
Snedbandat ugglemott
Eudonia pallida
Blekt ugglemott
Vingbredd: 14-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: