Eriocranioidea Purpurmalar

1 Familjer, totalt 8 arter Fotoöversikt Detaljer
Åtta mycket små arter med metallglänsande framvingar i guld och purpur/blått. Huvud och mellankropp med rufsiga hår. Flyger på morgon och kväll under våren. Larverna gör karakteristiska fläckminor.
Eriocraniidae
Purpurmalar
Vingbredd: 8-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Betula pendula, Carpinus betulus, Corylus avellana, Quercus petraea, Quercus robur, Quercus rubra