Erebia Gräsfjärilar

4 Arter Detaljer
Fyra små till medelstora arter med mörkbruna vingar med gula eller rödaktiga fält som omsluter ögonfläckar. Flyger normalt med långsam studsande flykt. Alla har tvåårig utveckling.
Erebia ligea
Skogsgräsfjäril
Erebia embla
Gulringad gräsfjäril
Erebia disa
Disas gräsfjäril
Erebia pandrose
Fjällgräsfjäril
Vingbredd: 36-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Deschampsia, Festuca, Milium effusum, Poa, Sesleria