Epirrita Höstmätare

3 Arter Detaljer
Tre arter med grå framvingar och mörkare grå tvärlinjer. Stor försiktighet krävs vid artbestämning. Kontroll av undersidan av bakkroppsspetsen (efter avlägsnande av fjällen) hos hanarna krävs för att vara säker och honorna lämnas nog bäst obestämda ibland om man inte kontrollerar genitalierna.
Epirrita dilutata
Töcknig höstmätare
Epirrita christyi
Mellanhöstmätare
Epirrita autumnata
Fjällhöstmätare
Vingbredd: 24-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Alnus, Betula, Carpinus, Fagus, Larix, Quercus, Salix, Sorbus aucuparia