Epermenia Skärmmalar

5 Arter Detaljer
Fem arter med varierande utseende där tre av arterna har karakteristiska tänder av resta fjäll vid bakkanten. Kan hittas på flockblommiga växter dagtid, men åtminstone ett par av arterna kommer också till ljus.
Epermenia chaerophyllella
Smalvingad skärmmal
Epermenia illigerella
Rödgul kirskålsmal
Epermenia falciformis
Rödgul strättemal
Epermenia farreni
Björnlokeskärmmal
Epermenia profugella
Bockrotsskärmmal
Vingbredd: 8-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aegopodium podagraria, Angelica sylvestris, Anthriscus sylvestris, Daucus carota, Heracleum sphondylium, Pastinaca sativa, Pimpinella saxifraga