Emmelina Fjädermott

1 Arter Detaljer
En allmän art i södra delen av landet som kan ses stora delar av året. Smala grå till rödbruna vingar kluvna strax utanför mitten. Liten svart fläck 1/3 ut och större 2/3 ut samt några små långt ut. Framvingarna hårt hoprullade. Svarta streck centralt längs bakkroppen. Varierar en hel del och otydligt tecknade exemplar kan förväxlas med andra arter.
Emmelina monodactyla
Åkervindefjädermott
Vingbredd: 18-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Atriplex, Calystegia, Convolvulus arvensis