Elachista Gräsmalar

65 Arter Välj sida: Fotoöversikt Detaljer
Sextiofem små till mycket små arter. Många arter har mörka framvingar med ljusa tvärband och/eller kantfläckar, men det finns också rent vita arter och arter med vit grundfärg och mörk teckning. De har relativt långa fransar på framvingarna som ger en ganska karakteristisk form. Palperna är medellånga och uppåtriktade. Larverna lever som minerar på gräs.
Elachista freyerella
Gröegräsmal
Elachista baltica
Gråsvingelsgräsmal
Elachista exactella
Kruståtelsgräsmal
Elachista stabilella
Havsängsgräsmal
Elachista tengstromi
Skogsfrylegräsmal
Elachista geminatella
Fältfrylegräsmal
Elachista gleichenella
Glänsande frylegräsmal
Elachista quadripunctella
Fyrpunktsgräsmal
Elachista tetragonella
Lundstarrsgräsmal
Elachista biatomella
Slankstarrsgräsmal
Elachista trapeziella
Trapetsgräsmal
Elachista cinereopunctella
Snedpunktsgräsmal
Elachista kebneella
Fjällgräsmal
Elachista serricornis
Mindre kärrgräsmal
Elachista occidentalis
Torrängsgräsmal
Elachista scirpi
Havssävsgräsmal
Elachista eleochariella
Ängsullsgräsmal