Eilema Lavspinnare

7 Arter Detaljer
Sju arter små spinnare med grå och/eller gula vingar utan annan teckning. Ett par arter med tydlig skillnad mellan könen. Vingarna platta eller rullade runt kroppen i vila bra fältkaraktär liksom utbredning av det gula på de med övervägande grå vingar. Larverna livnär sig till stor del på lavar och alger.
Eilema depressum
Mattgul lavspinnare
Eilema griseolum
Askgrå lavspinnare
Eilema lurideolum
Blygrå lavspinnare
Eilema complanum
Mörkgrå lavspinnare
Eilema pygmaeolum
Gulpannad lavspinnare
Eilema lutarellum
Ockragul lavspinnare
Eilema sororcula
Guldgul lavspinnare
Vingbredd: 21-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fagus, Larix, Prunus spinosa, Quercus