Dyseriocrania Purpurmalar

1 Arter Detaljer
En art med guldglänsande framvingar med små fläckar i blått och purpur. Ofta otydlig ljus fläck vid bakkanten. Antenner 2/3 av vinglängden skiljer från övriga prpurmalar som har kortare antenner. Rufsig gråbrun kalufs.
Vingbredd: 9-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carpinus betulus, Corylus avellana, Quercus petraea, Quercus robur, Quercus rubra