Dypterygiini Buskflyn

4 Genus, totalt 4 arter Fotoöversikt Detaljer
Tre mycket olika och karakteristiska arter. Thalpophila matura varierar en del och vissa exemplar kan möjligen förväxlas med någon annan art, men i övrigt är det ingen risk för misstag.
Dypterygia
Buskflyn
Mormo
Ordensflyn
Trachea
Buskflyn
Thalpophila
Buskflyn
Vingbredd: 32-47 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Atriplex, Chenopodium, Convolvulus, Dactylis glomerata, Lamium, Nardus stricta, Poa pratensis, Polygala vulgaris, Polygonum, Rumex, Taraxacum, Urtica