Drepanidae Sikelvingar

2 Underfamiljer, totalt 16 arter Fotoöversikt Detaljer
Sexton arter där de två underfamiljerna skiljer sig mycket i utseende. Thyatirinae består av kraftiga fjärilar som närmast påminner om nattflyn, medan Drepaninae är klenare byggda och påminner mer om mätare. Alla arter utom en i Drepaninae har utdraget framhörn vilket givet familjen dess namn.
Thyatirinae
Hallonspinnare
Drepaninae
Sikelvingar
Vingbredd: 18-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula, Betula nana, Betula pubescens, Corylus, Crataegus, Fagus, Malus sylvestris, Populus, Populus balsamifera, Populus nigra, Populus tremula, Prunus domestica, Prunus spinosa, Quercus, Quercus robur, Rubus, Salix, Tilia, Tilia cordata