Drepana Sikelvingar

2 Arter Detaljer
Två arter med ett för underfamiljen typiskt utdraget framhörn. Typiskt för arterna förutom vingformen är det mörka strecket från framhörnet som delar sig i två mörka tvärlinjer. Falcataria varierar i färg och viss försiktighet krävs vid jämförelse mellan arterna då falcataria kan vara lika mörkt brun som curvatula.
Drepana curvatula
Brun sikelvinge
Drepana falcataria
Ockragul sikelvinge
Vingbredd: 27-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula, Betula nana, Betula pubescens, Quercus, Quercus robur, Salix