Donacaula Sävmott

2 Arter Detaljer
Två gulbruna arter med mycket långa framåtriktade palper. Mucronella har karakteristisk teckning, men forficella kan förväxlas med två andra arter som lever i samma miljö.
Vingbredd: 21-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Glyceria, Glyceria maxima, Phragmites, Poa