Dichomeris Nålpalpmalar

6 Arter Detaljer
Sex arter utan gemensamma drag på framvingarna. Fyra av arterna har en stor framåtriktad tofs på andra palpsegmentet och det tredje sticker upp som en "nål" ur tofsen (undantag är alacella och latipennella). Alla arter utom latipennella relativt enklas att identifiera. Derasella känd i Sverige från ett enda exemplar som ska ha samlats in i Skåne på 1800-talet.
Dichomeris juniperella
Grå ennålmal
Dichomeris marginella
Vitkantad ennålmal
Dichomeris derasella
Slånnålmal
Dichomeris limosella
Sandklövernålmal
Dichomeris alacella
Skäcknålmal
Dichomeris latipennella
Granblommenålmal
Vingbredd: 11-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Juniperus communis, Lotus, Picea abies, Trifolium