Delplanqueia Timjansmott

2 Arter Detaljer
Två mycket lika arter som nyligen skilts ut som olika arter. Gulbruna smala framvingar med varierande mängd brunröd teckning. Längsgående stråk av svarta och vita fjäll. Vitt svängt tvärband 4/5 ut som är parallellt med ytterkanten och ett diffust 2/5 ut. Två svarta diskfläckar. Arterna kan med viss säkerhet skiljas på huruvida det inre vita tvärbandet når framkanten eller inte.
Delplanqueia dilutella
Brunt timjansmott
Delplanqueia inscriptella
Förväxlat timjansmott
Vingbredd: 18-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Polygala vulgaris, Thymus serpyllum