Dahlica Säckspinnare

6 Arter Detaljer
Sex arter där honan saknar vingar, men kryper i alla fall ut och sätter sig på säcken när den är fullbildad. Triquetrella och lichenella saknar hanar i Norden (för lichenella finns det troligen inga hanar alls). De andra fyra arterna har hanar som har grå framvingar med ett nätmönster av ljusa fläckar. Hanarna kan skiljas åt på utseendet av fjällen (bredd och antal taggar) som kan ses på ett bra makrofoto. Honorna kan i de flesta fall bara skiljas åt på genistalier och på puppskalets utseende. Larvsäckarna kan inte skiljas åt med säkerhet.
Dahlica triquetrella
Kantsäckspinnare
Dahlica lichenella
Jungfrusäckspinnare
Dahlica lazuri
Röksäckspinnare
Dahlica charlottae
Tunnvingesäckspinnare
Dahlica listerella
Tallsäckspinnare
Dahlica rupicolella
Klippsäckspinnare
Vingbredd: 0-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: