Cynaeda Tandmott

2 Arter Detaljer
Två omisskänneliga arter med relativt konstant och helt unik teckning.
Cynaeda pustulalis
Oxtungegallmott
Vingbredd: 17-31 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anchusa, Echium vulgare