Cossinae Träfjärilar

2 Genus, totalt 2 arter Fotoöversikt Detaljer
Två stora och kraftiga arter med silvergrå framvingar med rikligt med svarta tvärstreck som ser ut som sprickor i bark. Skiljs enklast åt på utseendet på mellankroppen och kan inte förväxlas med några andra arter
Cossus
Träfjärilar
Acossus
Träfjärilar
Vingbredd: 55-96 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Fraxinus, Malus, Populus tremula, Prunus, Quercus, Salix, Sorbus, Tilia, Ulmus