En dagaktiv art med mörkgrå framvingar med varierande mängd ljusare pudring i innerfält och ytterfält. Stor vit njurfläck. Gula bakvingar med svart ytterkantsband.

Coranarta
Hedflyn

1 Arter
Detaljer

Coranarta cordigera
Vitfläckat hedfly
Vingbredd: 20-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctostaphylos uva, Vaccinium uliginosum