Conwentzia

2 Arter Detaljer
Två mycket lika arter som kan skiljas åt med säkerhet på hanens genitalier och oftast på antalet segment på antennerna. Släktet karakteriseras av att bakvingarna är mycket små och smala. Antalet segment på antennerna är 30-43 och exemplar med mer än 34 segment tillhör med största säkerhet detta släkte.
Framvingelängd: 2,7-3,9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: