Coniopteryx

5 Arter Detaljer
Fem mycket lika arter som bara kan skiljas åt med säkerhet på hanens genitalier. Släktet karakteriseras av att framvingarna har bara 1 tvärribba mellan radius och media och att bakvingarna saknar förgrening på media. Antalet segment på antennerna är 22-30.
Framvingelängd: 1,8-3,5 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: