Coniopterygidae Vaxsländor

6 Genus, totalt 12 arter Fotoöversikt Detaljer
Elva mycket små och lika arter. De är karakteristiskt täckta av vitt vax som de bildar från körtlar i bakkroppen. Även mjöllöss (Aleyrodidae) har ett vitt lager av vax, men dessa vilar med vingarna plant, medan vaxlössen har vingarna taklikt över kroppen. De måste samlas in för säker artbestämning, även om Parasemidalis fcuscipennis oftast kan bestämmas på antalet antennsegment. I nuläget är det bara hanarna som med säkerhet kan bestämmas baserat på genitalier. Man behöver avlägsna vaxlagret (t.ex. genom att lägga dem i alkohol) för att se ribbnätet som ger släkte och då ibland också art (så då även för honor).
Framvingelängd: 1,8-4,4 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: