Coleophoridae Säckmalar

2 Genus, totalt 140 arter Fotoöversikt Detaljer
Etthundratrettiosex arter varav de flesta är svåra eller omöjliga att artbestämma enbart från foton. Långsmala vingar som för de flesta arter är grå eller bruna med eller utan ljusa streck. Många arter har också spridda mörkgrå fjäll på bruna framvingar med ljusa streck. Antennerna är ca 3/4 av vinglängden, är ofta mer eller mindre tydligt ringade (omväxlande mörka och ljusa ringar) och hålls vid vila i regel framåtriktade. Familjens namn kommer av att larverna lever i en säck av silke som ofta täcks av material från värdväxten. Undantag är Augasma aeratella som lever i en gall. Säckens utseende och värdväxt kan ofta ge säker artbestämning.
Augasma
Gallmalar
Coleophora
Säckmalar
Vingbredd: 6-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Achillea millefolium, Agrimonia, Alnus, Alnus glutinosa, Alnus incana, Alopecurus, Amaranthus retroflexus, Antennaria dioica, Anthoxanthum, Anthyllis vulneraria, Arctium, Arctostaphylos uva, Arenaria serpyllifolia, Artemisia absinthium, Artemisia campestris, Artemisia vulgaris, Aster, Astragalus, Astragalus glycyphyllos, Atriplex, Atriplex littoralis, Avena, Ballota nigra, Bellis perennis, Betula, Betula pendula, Betula pubescens, Briza, Bromus, Calluna vulgaris, Carduus, Carlina, Carpinus, Carpinus betulus, Centaurea, Centaurea jacea, Centaurea nigra, Cerastium, Cerastium arvense, Cerastium fontanum, Chenopodium, Chenopodium album, Chrysanthemum, Cirsium, Cirsium arvense, Cornus sanguinea, Corylus, Corylus avellana, Cotoneaster, Crataegus, Cynoglossum officinale, Cytisus, Cytisus scoparius, Dianthus, Dryas octopetala, Echium vulgare, Elymus, Erigeron acer, Eupatorium cannabinum, Fallopia convolvulus, Filipendula, Filipendula ulmaria, Fragaria, Fragaria vesca, Frangula alnus, Fraxinus, Genista, Genista anglica, Genista tinctoria, Geum, Gnaphalium, Gypsophila fastigiata, Halimione, Helianthemum nummularium, Helichrysum arenarium, Herniaria glabra, Hieracium, Holcus, Juncus, Juncus bufonius, Juncus effusus, Juncus inflexus, Juncus maritimus, Lamium, Larix decidua, Lithospermum officinale, Lotus, Lotus corniculatus, Luzula, Luzula pilosa, Lychnis flos, Lychnis viscaria, Lycopus europaeus, Malus, Malus sylvestris, Marrubium vulgare, Medicago, Melilotus albus, Melilotus officinalis, Mentha, Moehringia, Myosotis, Myrica gale, Onobrychis viciifolia, Origanum vulgare, Petrorhagia prolifera, Poa, Polygonum aviculare, Potentilla, Potentilla fruticosa, Prunella vulgaris, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus spinosa, Pulmonaria, Pulmonaria officinalis, Pyrus communis, Quercus, Quercus petraea, Quercus robur, Quercus rubra, Rhododendron tomentosum, Rosa, Rosa canina, Rosaceae, Rubus, Rubus chamaemorus, Rumex hydrolapathum, Sagina nodosa, Salicornia, Salicornia europaea, Salix, Salix aurita, Salix caprea, Salix cinerea, Salix repens, Salvia, Sanguisorba, Saponaria officinalis, Scabiosa, Scabiosa columbaria, Serratula tinctoria, Silene dioica, Silene nutans, Silene vulgaris, Solidago, Solidago virgaurea, Sorbus, Sorbus aucuparia, Sorbus intermedia, Spiraea, Stachys, Stachys sylvatica, Stellaria alsine, Stellaria graminea, Stellaria holostea, Stellaria media, Suaeda maritima, Symphytum, Symphytum officinale, Tanacetum vulgare, Taraxacum, Thymus, Tilia, Trifolium, Trifolium pratense, Trifolium repens, Tripolium vulgare, Ulmus, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis, Viburnum, Viburnum lantana, Vicia