Clostera Högstjärtar

4 Arter Detaljer
Grå eller bruna framvingar med mer eller mindre tydlig fläck vid framhörnet. Hanarna har tvådelad analtofs som är karakteristiskt uppåtriktad vid vila. Honorna har inte lika välutvecklad tofs och också mycket kortare tandning på antennerna.
Clostera curtula
Rödgrå högstjärt
Clostera pigra
Pärlgrå högstjärt
Clostera anachoreta
Svartfläckig högstjärt
Clostera anastomosis
Brungrå högstjärt
Vingbredd: 22-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Populus tremula, Salix, Salix aurita, Salix repens