Arton arter där alla utom två är lysande gröna. De två arterna nothochrysa är brunaktiga. Dessutom är den allmänna Chrysoperla carnea brun under övervintringen. Antennerna är långa och smala. Ögonen klotrunda och guldglänsande. Vingarna är avlångt rundade och har många tvärribbor. De är klara med undantag av ett smalt vingmärke längst ut vid framkanten. De gröna arterna kan skiljas åt på storlek, detaljer i vingmönstret och eventuella svarta teckningar, främst på huvudet.

Chrysopidae
Guldögonsländor

8 Genus, totalt 18 arter
Fotoöversikt Detaljer

Framvingelängd: 7-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: