Choreutoidea Gnidmalar

1 Familjer, totalt 7 arter Fotoöversikt Detaljer
Sju arter med karakteristiskt breda framvingar som är bruna med vit eller silvrig pudring som är mer eller mindre tydligt ordnad i tvärband. Palperna är framåtriktade. Skiljer sig utseendemässigt tydligt från andra familjer och flyger främst på dagen men kommer ibland till ljus. Larverna lever i ett tunt spinn.
Choreutidae
Gnidmalar
Vingbredd: 9-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Crataegus, Fraxinus, Lamium album, Lamium purpureum, Parietaria, Prunus spinosa, Rosaceae, Salix caprea, Scutellaria galericulata, Sorbus, Urtica dioica