Catoptria Gräsmott

13 Arter Detaljer
Tretton arter med gulbruna framvingar med i de flesta fall tydliga vita längsgående stråk. Arterna med delat brett vitt stråk kräver ibland försiktighet, medan övriga normalt är lätta att bestämma.
Catoptria permutatella
Bandat silvergräsmott
Catoptria osthelderi
Sydligt silvergräsmott
Catoptria conchella
Gulbrunt gräsmott
Catoptria mytilella
Huldregräsmott
Catoptria pinella
Silverfläckat gräsmott
Catoptria permiaca
Östligt gräsmott
Catoptria margaritella
Pärlgräsmott
Catoptria furcatella
Fjällgräsmott
Catoptria fulgidella
Vitstrimmigt sandgräsmott
Catoptria maculalis
Fläckat myrgräsmott
Catoptria falsella
Hällmarksgräsmott
Catoptria verella
Lövskogsgräsmott
Catoptria lythargyrella
Glänsande sandgräsmott
Vingbredd: 16-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Eriophorum, Gnaphalium, Malus, Populus, Prunus