Catocala Ordensflyn

9 Arter Detaljer
Nio medelstora till mycket stora arter inklusive det största nattflyet Catocala fraxini. Sju av arterna har röda bakvingar med svarta tvärband, fulminea gula med svart teckning och fraxini svarta med blått tvärband. Framvingar gråbruna med hackiga tvärlinjer och i regel ganska svag njurfläck.
Catocala sponsa
Vågbandat ordensfly
Catocala fraxini
Blåbandat ordensfly
Catocala nupta
Vinkelbandat ordensfly
Catocala adultera
Ryskt ordensfly
Catocala elocata
Bågbandat ordensfly
Catocala promissa
Ekordensfly
Catocala electa
Stenfärgat ordensfly
Catocala pacta
Rosenryggat ordensfly
Catocala fulminea
Gulbandat ordensfly
Vingbredd: 45-95 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aesculus, Alnus, Betula, Crataegus, Fagus, Fraxinus, Fraxinus excelsior, Populus, Populus nigra, Populus tremula, Prunus, Prunus domestica, Prunus padus, Prunus spinosa, Pyrus, Quercus, Salix, Salix caprea, Salix cinerea, Ulmus