Carpatolechia Bladkantmalar

7 Arter Detaljer
Sex grå, bruna, vita och svarta arter. Alla arter kräver försiktighet vid bestämning speciellt ett par av dem som varierar en hel del, men kan normalt bestämmas från foto. Finns ett par liknande arter i närstående släktet Teleiodes och även ett par andra arter som påminner om någon av arterna i släktet. Larverna lever mellan sammanspunna blad eller skott.
Carpatolechia decorella
Mångformig ekkantmal
Carpatolechia fugitivella
Föränderlig almkantmal
Carpatolechia fugacella
Bredvingad almkantmal
Carpatolechia alburnella
Vit björkkantmal
Carpatolechia proximella
Grå björkkantmal
Carpatolechia epomidella
Skvattramkantmal
Vingbredd: 11-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula, Cornus, Quercus, Salix caprea, Salix cinerea, Salix repens, Ulmus glabra