Caradrina Lövflyn

6 Arter Detaljer
Sex arter med grå eller gråbruna framvingar. Diffus teckning, men i regel tydlig njurfläck men diffus oval och 3-4 svarta prickar vid framkanten.
Caradrina morpheus
Brungult lövfly
Caradrina albina
Stäpplövfly
Caradrina kadenii
Mörkringat lövfly
Caradrina montana
Ljusgrått lövfly
Caradrina selini
Grått lövfly
Caradrina clavipalpis
Vitpunktslövfly
Vingbredd: 24-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia, Convolvulus, Galium, Hieracium, Lactuca, Lamium, Leontodon, Plantago, Polygonum, Rumex, Rumex acetosa, Stellaria media, Taraxacum, Urtica