Calopterygidae Jungfrusländor

1 Genus, totalt 2 arter Fotoöversikt Detaljer
Två karakteristiska arter med färgade vingar (blå hos hanarna, gröna eller bruna hos honorna) som är breda, saknar tydligt skaft och har många fler vingceller jämfört med övriga flicksländor. De lever vid rinnande vatten och har en fladdrande fjärilslik flykt och ses ofta i stort antal. Hanarna skiljs lätt lätt åt på mängden blått på vingarna, medan honorna är lite svårare att skilja åt.
Kroppslängd: 45-49 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: