Fyra arter med långsmala framvingar. Palperna är smala och skarpt uppåtriktade och huvudet litet med liggande fjäll. De tre arterna i Hypatopa är grå med vit och/eller svart teckning och har larver som lever i förna. Den enda arten i Blastobasis är ursprunglig på Madeira och har noterats bara en gång i Sverige.

Blastobasidae
Förnamalar

2 Genus, totalt 4 arter
Fotoöversikt Detaljer

Blastobasis
Förnamalar
Hypatopa
Förnamalar
Vingbredd: 13-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Picea, Pinus