Bembecia Glasvingar

1 Arter Detaljer
En art med genomskinliga framvingar med orange pudring längs kanter och i ytterfältet. Sex gula tvärband på bakkroppen och gult på sidorna av analtofsen.
Vingbredd: 15-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthyllis vulneraria, Genista, Lathyrus pratensis, Lotus corniculatus, Medicago, Melilotus, Onobrychis viciifolia, Ononis spinosa, Tetragonolobus, Trifolium