Batia Praktmalar

2 Arter Detaljer
Två mycket lika arter med gulaktiga framvingar med rödbrun teckning längst ut och längs inre 3/4 av framkanten. Triangulär brunsvart fläck vid bakhörnet. Huvud och palper svarta och vita. Insamling kan krävas för säker bestämning. Lunaris noterades första gången i Sverige 2011. Larverna lever under bark på diverse träd.
Batia internella
Större buskpraktmal
Batia lunaris
Mindre buskpraktmal
Vingbredd: 10-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: