Badister

8 Arter Detaljer
Badister bullatus
Hagbroklöpare
Badister collaris
Ljus träsklöpare
Badister dilatatus
Svart träsklöpare
Badister lacertosus
Lundbroklöpare
Badister meridionalis
Vätbroklöpare
Badister peltatus
Brun träsklöpare
Badister sodalis
Fläckig träsklöpare
Badister unipustulatus
Kärrbroklöpare
Längd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: