Bacotia Säckspinnare

1 Arter Detaljer
En art där hanen har glänsande gulbruna framvingar med mörk fläck centralt 2/3 ut. Antennerna är kamtandade utan fjäll på tänderna men med cilier. Honan är vinglös, 3-4 mm, antennen har 6-10 segment, långt äggläggningsrör, analull brungul runt bakkroppen.
Bacotia claustrella
Klocksäckspinnare
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: