Argolamprotes Dystermalar

1 Arter Detaljer
En karakteristisk art med bruna framvingar med brons- och purpurglans. Vit utåtriktad framkantsfläck 1/6 ut, vit fläck vid bakhörnet och aningen längre ut vid framkanten plus spridda små vita fläckar centralt och i spetsen. Orangegula palper.
Argolamprotes micella
Glitterdystermal
Vingbredd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rubus idaeus